Monthly Archives دسامبر 2022

امضا کنید: کارزار مخالفت با افزایش قیمت خودرو هایما

کمبود روغن گیربکس، نرسیدن روغن کافی پشت کاسه کلاچ ها و فرسودگی یا این که مستهلک شدن توربین گیربکس اتوماتیک از عوارض گاز هرز میل کردن میباشد. در همین قسمت قصد داریم تا نگاه دقیق تری به گیربکس هایما (هایما S7 و هایما S5 ) بیاندازیم. تمامی دستمزد برای ایران جیب محفوظ بوده و استفاده از اخبار و قیمت ها با ذکر مرجع و درج پیوند مربوطه مجاز می‌باشد. ولی در مثال ی دنده ای رینگ ها یک سایز کوچک خیس هستند و از بعضی آپشن ها مانند کیلس و کروز کنترل هم خبری نمی باش...

Read More