پیستون چیست ؟

پیستون و دسته پیستون شامل نصیب های هستند که حساس اتصال به میل لنگ اذن می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و جور پیستون هرمورد کارهای مهمی را انجام می دهد که در همین نصیب تماما تشریح می گردد. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا نصیب ذیل پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و نیز جا برای وزنه های تعادل میل لنگ باز شود. قطر پیستون های موتور ماشین در میان 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر و تحول می کند.همه پیستون ها باید هم وزن باشند تا موتور در گیر لرزش نشود. ما در ادامه همین مقاله به معرفی اجزای گوناگون و علامت ها و علائم فساد پیستون ماشین پرداخته ایم. از طرفی هم ممکن میباشد حلقه بصورتی قفل شود که موجب تولید خط و خش و فرسایش در دیواره سیلندر گردد که در طول روزگار منجر به تحمیل هزینه های دوچندان به صاحبان اتومبیل می پیستون و رینگ شود. به طور معمول متاع پیستونها از آلیاژ آلومینیوم و یا آلیاژ چدن میباشد که هر یک از همین جنسها مزایا و معایبی به یار دارند؛ آلومینیوم، دوچندان سبک بوده و ضریب انتقال حرارتی بالایی دارد که این جزو مزایای همین قطعه محسوب میشود، ولی قیمت بالای این جنس یک عدد از معایب آن است. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، همین عضو متحرک که یک سر آن داخل محوطه سیلندر است و از زیر به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون نام دارد. پیستون های بیضی صورت که به جهت پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حیاتی بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در شکل 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر می باشد و قطر پیستون در روی محور 45 مرتبه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. و عمود بر جهت حرکت پیستون تولید شده و محل قرار گیری گژن پین است. سایز پیستون به مدل ای در حیث گرفته شده تا کمترین مقدار لقی در گژن پین و همینطور در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. درباره کارکرد حلقه پیستون میتوانید اینجا را بخوانید. پیستون حلقه تفلون و رایدر حلقه های تفلون برای کاربرد های خشک و جدیدترین تکنولوژی های روز عالم طراحی و ساخته می شوند. در اینجا باید گفت بر بر خلاف تصور، شوینده های انژکتور تا حدی موجب برطرف شدن کربن های تجمع یافته در درون سیلندر که در کیلومترهای بالا مقدمات صدمه به موتور را آماده می کند، می شود.