پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

نکته قابل اعتنا اینست که در طراحی و کارگزاشتن فیلتر باکس در فضاهای تمیز به گونه فیلترهای دستگاه هوارسان یا همین که هواساز توجه یگانه شود. محل کارگزاشتن پلنیوم و فیلتر باکس در اتاق های تمیز بر حسب مدل کاربری، کلاس بندی فضا و متاع تولیدی می باشد. در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر اصلی کالا گالوانیزه به کارگیری می شود. در ایجاد این جنس از یک طراحی یگانه استعمال شده می باشد به مدل ای که هوا بتواند به طور کامل آهسته و تدریجی در فضا منتشر شود. دریچه های اسلوت در اکثر وقت ها موردها به ملازم یکپلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب کارگزاری می شوند، نحوه کارگزاشتن آنان به نوع ای است که در آن هیچ پیچی قابل دیدن نیست. البته به طور کلی بها فراوان مطلوب (در مقایسه اهمیت ورق های سنتی و کهن گالوانیزه)، ضدحریق و نسوز بودن، وزن بسیار سبک، نصب و اجرای آسان، اشغال فضای قلیل و امکان عبور از فضاهای دشوار و سخت از بارزترین ویژگی نتورک فلكسيبل به شمار می آید. به استدلال عایق بودن از تجمع رطوبت در پلنیوم خودداری می کند. بطور نمونه در یک اتاق تمیز کلیدی کلاس بندی 100.000 می اقتدار از پلنیوم باکس مهم دریچه شمسی یا گردابی به کار گیری کرد چون در این کلاس از تمیزی یکنواخت بودن هوا در محدوده خاصی از شتاب از با چندانی برخوردار نیست. هرگاه بر روی سقف محل کارگزاشتن حصر فضا باشد طوقه آنرا می اقتدار از کنار آن طراحی و تعبیه کرد. ☆ ضروری به ذکر می باشد دریچه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاری می شوند از باطن به وسیله یک‌سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به رخنه کاری بر روی کادر روزنه ها و خراب شدن نمای عمل نمی باشد. می توانید آن را بر اساس موقعیت فضای سقف کاذب و میزان ارتفاع و عرض دریچه های خطی و اسلوت از محصول گالوانیزه پیشنهاد انواع پلنیوم باکس دهید. گوشه و کنار بیرونی روزنه اسلوت بصورت یک فریم خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت هم مشخص و معلوم و معین کننده ی تعدادِ واحد دریچه اسلوت می باشد، به این مضمون‌ که اگرمیان دو قاب روزنه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که دریچه را به دو شیار ورود هوا تقسیم نماید به آن دریچه، دریچه دو اسلوت گفته می شود.به همین ترتیب درصورتیکه دو تیغه در در بین روزنه اسلوت تعبیه گردد دریچه سه اسلوت حاصل میشود.