فروش اسید بوریک |خرید اینترنتی بوریک اسید |اسید بوریک صنعتی

اسید بوریک خواص ضد عفونی کننده ویژه ای داراست و می تواند در جهت درمان عفونت های گوش مورد استفاده قرار غلظت اسید بوریک گیرد. این ماده شیمیایی کاربرد های ویژه ای در جهت ارتقای کیفیت کشاورزی داراست و اهمیت استحکام دادن به دیواره سلولی گیاهان، موجب ارتقا میزان پروسه جذب و فتوسنتز میشود. اسید بوریک یک اسید مطلوب برای تهیه و تنظیم میزان PH محلول ها است. بوریک اسید یک ماده شیمیایی کاربردی هست که به رخ جامد بلوری یافت می شود . نمک های بور اصلی ذراتی می باشد که در روزگار گرفتن حرارت یا این که انرژی (مثلا در رخ وقوع آتشسوزی)، آب ترشح می کننند و در نتیجه اشتعال و آتش سوزی را کاهش میدهد. در چرم سازی اساسی بیشتر کردن اسید بوریک به نمک مورد به کار گیری برای نمک سود کردن و گندزدایی، پوست گاو جراحت دیده را بهبود می بخشند. به جهت درمان پوست گاو و گوسفند که دچار باکتری شدهاند، به نمک بیشتر میشود. محلول حاوی ترکیبات بور را از بقیه مواد جامد معلق در سوسپانسیون جدا کرده و بعد از آن به محلول ذکر شده سولفید هیدروژن را اضافه می نمایند تا ناخالصی های آرسنیک و آهن موجود در محلول رسوب دهند. در آغاز بوراکس سدیم را باطن مخزن واکنش ریخته می شود و سولفوریک اسید را به آرامی به بوراکس طولانی تر می شود تا هنگامی که محلول اسیدی شود و PH آن به صفر نزدیک شود. بوراکس سدیم را در مخزن ریخته و سولفوریک اسید را به آن می افزایند تا جایی که محلول اسیدی شود و (pH) آن قلیل خیس شود، در همین سطح محلول اشباع بوراکس یا اورتو بورات تشکیل می شود. در این شرایط محلول بوراکس اشباع شده اورتو بورات تشکیل می شود . استفاده می کنند. مطابق تحقیقات انجام شده به کارگیری همین ادغام به عنوان حشره کش در فضای داخلی منزل بلامانع بوده و ایمن می باشد. در راکتورهای آب زیر فشار، به جهت خاموش شدن اضطراری از محلول آبی اسید بوریک و بوراکس یا سدیم پنتا بورات به کار گیری میکنند. این ادغام در فضای سبز به رخ کانی ساسولیت موجود بوده که در اطراف دودخان های مجاور آتشفشان ها و چشمه های آب گرم به صورت ماده ای جامد سپید یا رنگ زرد رنگ یافت می شود.