سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

هیدروکسید سدیم یک گشوده مضاعف کار کشته و قلیایی میباشد که پروتئین ها را در دمای محفظه ساده تجزیه می نماید و ممکن است سوختگی های شیمیایی شدیدی را به وجود آورد. باز های قدرتمند مثل هیدروکسید سدیم، به آلومینیوم و آب حمله کرده و باعث آزاد سازی گاز هیدروژن می شوند. در این پروسه گاز کلر و هیدروژن نیز ساخت می شود و سدیم هیدروکسید جامد اساسی تبخیر آب از همین محلول بدست می آید. متاع های جانبی، گاز هیدروژن و گرما میباشند که اکثر اوقات منجر به شعله می شوند. حاصل همین فرایند صابونی شدن و تبدیل شدن به صابون و گلیسیرین هست که کاری تقریبا آسان می باشد و حتی اهمیت بالا بردن حرارت می اقتدار انجام همین مراحل را به دست کم روزگار رساند . بیش از ۹۵ درصد ظرفیت ایجاد کلر و تقریباً ۱۰۰ % گنجایش ایجاد سدیم هیدروکسید بر مبنا مراحل هیدرولیز آب نمک میباشد. محلول سدیم هیدروکسید به شدت قلیایی و رقیق سازی آن به شدت گرمازا است بنابراین زمان فعالیت نمودن بایستی نکات ایمنی گزینه توجه قرار گیرد. سود به تیتر یک عدد از معمولی ترین هیدروکسیدها، اغلب در کنار آب خنثی و هیدروکلریک اسید به جهت نشان دادن مقیاس pH مورد به کارگیری قرار می گیرد. سود سوزآور معمولا بایستی تا ۵۰ % غلیظ شده و نمک آن حذف شود. هیدروکسید سدیم اصلی اسید ها واکنش نشان دیتا و آب و نمک ساخت می نماید و در صنایع متعدد مثل تولید پارچه ، پتروشیمی ، کاغذ ، تصفیه آب ، صابون سازی و … هیدروکسیدسدیم به جهت تولید آب و نمک های مربوطه مهم اسیدها واکنش می دهد. در واقع هر فرآیندیکه طی آن چربی ها اساسی هیدروکسید سدیم واکنش دهند به صابونی شدن می انجامد . یکی از کاربردهای همین گونه صابون ها در مهار نمودن آتش میباشد که طی آن روغن قابل اشتعال تبدیل به صابون غیر قابل اشتعال می شود و زیرا یک واکنش پذیرنده گرما می باشد منجر می شود که آتش سریعتر هیدروکسید سدیم پوست مهار شود . هیدروکسید سدیم به جهت یاری به تولید اشکال داروها، برای داروهایی نظیر آسپرین، و ضد انعقادی که می توانند به خودداری از لخته شدن خون و کمتر کلسترول یاری نماید استفاده می شود. در مراحل دیافراگم،یک جداساز رخنه پذیر از جنس آزبست دو نصیب آنولیت و کاتولیت را از هم انقطاع می نمایند و در روند غشایی از غشای تبادل یون به عنوان جداکننده به کار گیری می کنند. از این ماده شیمیایی در پوست کندن انواع میوه ها و سبزیجات، آماده کردن قهوه و شکلات برای نوشیدن، ساخت کردن رنگ کارامل، سفت نمودن بستنی و تولید گونه های نوشیدنی های سوای الکل اشاره کرد.