درباره طلاق توافقی چه می دانید؟ باید ها و نباید ها در طلاق توافقی

همان طور که از نام این پدیده اجتماعی پیداست، طلاق توافقی به نوعی از طلاق گفته می شود که در آن زوجین در خصوص شرایط اصلی و حتی فرعی نیز با هم به تفاهم می رسند. تمامی این شرایط باید در محضر دادگاه بیان شود و طبق توافق به آن عمل کرد.

چه مسائلی در طلاق توافقی قابلیت تفاهم دارد؟

شرایطی که قبل از درخواست طلاق از طرف زوجین باید مشخص و تعیین تکلیف شود عبارتند از:

  1. مهریه همسر: یکی از مهمترین مسائل طلاق توافقی بحث مهریه زوجه است. در این خصوص طرفین می بایست راجع به نحوه پرداخت آن به تفاهم برسند؛ برای مثال پرداخت کامل آن، پرداخت اقساطی، بخشش نصفی از آن، ببخشش کامل و یا حتی تعیین مقدار آن همگی قابل توافق هستند.
  2. نفقه: در این راستا نیز زوجین می توانند بر سر مقدار مشخصی به تفاهم برسنند و آن را به دادگاه ابلاغ نمایند. حتی گاهی زوجه تمامی نفقه خود را به زوج بذل می کند که این توافق نیز قابل اجرا است.
  3. حضانت فرزندان: حضانت فرزندان زیر 18 سال باید قبل از اجرای طلاق توافقی تعیین تکلیف شود. هر کدام از زوج و یا زوجه بنا بر شرایطی می توانند حضانت فرزند را بپذیرند.
  4. اجرت المثل: به منظور تعیین مقدار این مورد و همچنین شرایط دریافت آن از زوج نیز می توان به تفاهم رسید.

علت اجرای طلاق توافقی

درخواست طلاق اگر از طرف یکی از زوجین به دادگاه داده شود و یک طرف به این طلاق رضایت نداشته باشد، مراحل بسیار زمان بر و دشواری در انتظار دو طرف تا رسیدن به نتیجه نهایی خواهد بود. اما اگر دو طرف به این نتیجه برسند که امکان ادامه زندگی با هم برای آن ها میسر نیست، روند کار های اداری آن ها با سرعت بیشتری انجام می شود.

اثرات روانی حضور طولانی مدت در دادگاه می تواند هم برای زوجین و هم برای فرزندان آن ها خطرناک باشد؛ به همین دلیل گاهی برخی از زوجین به طلاق توافقی رضایت می دهند تا هر چه سریعتر به نتیجه مورد نظر خود برسند.