دانستني هاي جالب در مورد كفش

از سال 1910 نیز كه تجارت جهاني شكل گرفت و كشتي ها و هواپيماها محموله ها را از اين سر دنيا به آن طرف مي بردند، فرهنگ و تمدن كفش دنيا نيز درهم و برهم شد و كفشها شكل بين المللي به خویش گرفتند. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن تن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش ميباشد ولی كفشهاي پاشنه بلند سبب ساز انتقال بيشتر وزن به جلوي پا شده و توصيه ميشود كه به مدت طولاني درطول روز به کارگیری نشود. وى درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن تن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش میباشد البته كفش هاى پاشنه بلند سبب انتقال بيشتر وزن به جلوى پا شده و توصيه مى شود كه به مدت طولانى درطول روز استعمال نشود. وي اهمیت بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتيهاي كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع صرفا درصد بسيار كمي از كفشها استاندارد هستند و معمولا از لحاظ جنس، مدل، قرارگيري پاشنه ونحوه توزيع وزن مطلوب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردمان از كفشهاي روتين استفاده ميكنند. هنوز هم در خيلي از كشورها مردم به دليل گرمي هوا، پابرهنه راه مي روند، نظیر هندي ها، بنگال ها يا مردم اوگاندا. سپس از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و تمامی كفشها از حیث طول يك شكل شد. تكرار اين حركات سبب مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. كفش هاى چرمى مناسب ترين فرآورده كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. البته كفش هايى كه کالا آن‌ها صد درصد پلاستيك می باشد منجر ايجاد عرق در پا شده و اهمیت جلوگيرى ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى مهیا مى شود. رضا احمدوند که 5 سالی است در حوزه ساخت فعالیت مینماید درباره این که عصر احیا و برگشت واحدهای صنعتی چقدر است، به «ایران» گفت: «واحدهای صنعتی که طی سال های گذشته، جراحت دیدند و درحال حاضر اهمیت کمترین گنجایش ساخت در هم اکنون کار میباشند برای آنکه بتوانند به حالت اول خود بازگردند و مجدد دست‌کم به جهت نیمی از ظرفیت ساخت خود فعالیت کنند، دو سال دوران نیاز کفش اسپرت پسرانه نوزاد دارند. طی مدت یاد شده و در راستای حمایت از واحدهای صادراتی 158 واحد به بانکها معرفی شده که طی همین مدت 30031.1 میلیارد ریال به آنان پرداخت شده می باشد .این در حالی هست که نیاز این واحدها در حدود 36802.3 میلیارد ریال بوده است.