آخرین زرافه سفید شناخته شده جهان دارای دستگاه ردیابی GPS است

تنها زرافه سفید شناخته شده در جهان مجهز به دستگاه ردیابی GPS برای کمک به محافظت از آن در برابر شکارچیان غیر مجاز در هنگام چرا در کنیا است. اما با وجود وضعیت مفرد ، مرد تنها نامی ندارد.

محافظت از جامعه Ishaqbini Hirola روز سه شنبه در بیانیه ای گفت ، زرافه سفید پس از کشته شدن یک ماده و گوساله خود توسط شکارچیان غیرمجاز در حال حاضر تنها است.

یک ویژگی ژنتیکی نادر به نام لوسیسم باعث ایجاد رنگ سفید می شود و باعث می شود زرافه زنده مانده برای شکارچیان غیرمجاز در ساوانای خشک نزدیک مرز سومالی برجسته شود.

اکنون دستگاه ردیابی GPS که به یکی از شاخ های زرافه متصل است ، هر ساعت پینگ می کند تا محیط بانان حیات وحش را از مکان خود آگاه کند.

این محافظت از خدمات حیات وحش کنیا بهمراه North Rangelands Trust و Save Giraffes Now برای کمکها تشکر کرده است.