یو پی اس سیستم ­های نوبت­ دهی

یکی منشا انرژی اولیه (برق شهر) ودیگری منبعی که در صورت قطع مرجع نخستین وارد مدارمیشود و به آن منبع ثانویه (باتری) گفته میشود. در صورتی که الکتریسیته شهر جدا شود انرژی باتری به جریان متناوب مبدل می شود.در یو پی اس نوع آنلاین یکسو کننده مدام فعال است و دایما جریان محل ورود متناوب را به جریان مستقیم تبدیل و آنگاه آن را مجددا به جریان متناوب مطلوب اهمیت دسته دستگاه مصرف یو پی اس فاراتل sm1250 کننده تبدیل میکند. به طور جزیی در واقع جریان برق به وسیله رکتیفایر به جریان مستقیم تبدیل و بوسیله اینورتر به جریان متناوب تبدیل می شود. دوشاخه یک وسیله الکترونیکی که به برق شهر(یا به کاهش دهنده تغییرات ولتاژی که به الکتریسیته شهر متصل است) وصل می گردد صرفا ازیک منشاء نیرواستفاده میکند.اگربرق شهرقطع شود،آن وسیله دراثرانقطاع الکتریسیته بسرعت خاموش میشود.یک یو پی اس همین معادله را اساسی آماده کردن دو منبع اقتدار به جهت وسیله خویش به هم میزند. در این حالت منشاء تغذیه دستگاه از یو پی اس تغذیه می کند و به کار خود ادامه می دهد. اما بلافاصه آنگاه از این که ولتاژ ورودی تغییر و تحول می کند و خارج از بازهی مجاز می شود ، باتری های منشاء تغذیه بی وقفه قدرت خروجی یا برق وارد شده به مصرف کننده را تامین می نماید تا آسیبی به دستگاه وارد نشود. بلافاصله در رخ این‌که محل ورود AC انقطاع شود و یا این که نا مطلوب تشخیص دیتا شود، INVENTER اهمیت تبدیل ولتاژ DC باتری به برق AC ولتاژ بار را بدون وقفه در عمل تامین می کند. دستگاه یو پی اس، دستگاهی الکترونیکی می باشد که به خواسته تامین دائم انرژی به جهت دستگاههای مصرف کننده در سازمان ها و ادارجات طراحی شده هست که به اختلالات موجود در نتورک و جدا و وصل برق بسیارحساس هست و به برهان حساسیت های بالا به قطعی ونوسانات الکتریسیته تیم های درمانی و بیمارستانی ، مخابراتی ، کامپیوتری و غیره ، از تجهیزات موردنیاز همین گروه ها میباشند. Ups ها به نوع ای طراحی شده اند که همواره دو مبداء انرژی وجود داشته باشد. مهم اعتنا به ترقی تکنولوژی ودستگاه های ایجاد شده ودقت وحساسیت های بالای آن‌ها وکاربرد های خاص و ویژه خود خود به تجهیزاتی همچون مرجع تغذیه بدون هیچ مدل وقفه ای نیاز مند هستند تا ولتاژ و فرکانس اثبات و قابل اطمینان را تامین نماید. وقتی یوپی اس ها به عنوان یک سیستم گران ارزیابی می شدند اما امروزه اساسی توجه به گران بها بودن تجهیزات از حیث دشوار افزاری و یا این که داده ها و دیتا ها ، هزینه تهیه و تامین یک دستگاه یوپی اس به طور کامل ارزان و مقرون به صرفه می باشد .