کفپوش گرانولی چیست و در چه مکانهایی میتوان آنها را به کار برد؟

کفپوش گرانول (granule) که در لغت بمعنی گلولههای ریز میباشد، اصطلاحی میباشد که به جهت نامیدن دانههای ریز پلیمری که از بازیافت ضایعات پلاستیکی و لاستیکی به دست میآید. اولین بار در سال ۱۹۸۵ و از بازیافت لاستیک اسقاطی تولید شد و امروزه ایجاد گرانول به صنعتی پیشرو تبدیل شده است. باشگاههای بدنسازی: از آن جایی که در همین مکان دستگاههای بدنسازی و وزنههای سنگین متعددی وجود دارد، وجود همین دسته کفپوش یک گزینه ایدهآل محسوب خواهد شد. میزان مرغوب بودن کفپوش لاستیکی گرانولی بستگی به دانسیته گرانول ها دارد. جدیدا این لاستیک ها به جهت ساخت گرانول و تولید نوعی کفپوش لاستیکی گرانولی مورد استعمال قرار می گیرد. به همین برهان در بوستان ها و محل بازی نوپا ها گزینه استفاده قرار میگیرند. آنگاه همین لاستیک ها به شکل گرانول و پایین حرارت در قالب های منحصر صورت می گیرد. از طرفی به حیث ظاهر و صورت تولید کفپوش های گرانول به سه دسته رولی و پازلی و درجاریز تقسیم شده که دو دسته رولی و پازلی هم به شکل پشت بی آلایش و به اصطلاح پشت کتف تخم مرغی جور بندی میشوند. تعداد لاستیک های فرسوده و اسقاطی هر روزه در درحال حاضر ارتقاء بوده و به میزان دوچندان در انبارها حفظ میشوند. امکان چسباندن و یا پیچ نمودن کفپوش لاستیکی به کف باشگاه بدنسازی هم هست که کاراریی آن را ارتقاء می کفپوش گرانولی صنعتی دهد. برای ساخت این کفپوش نخست لاستیک های فرسوده به وسیله دستگاه های منحصر به فرد خرد شده و تمامی الیاف و سیم ها از لاستیک قطع می شود. کفپوش گرانولی از کفپوش های ورزشی مقرون به صرفه و اقتصادی است. کفپوش گرانولی فقط آیتم مناسب برای بدنسازی است. انتخاب کفپوش باشگاه بدنسازی فارغ از شک وتردید جز مهمترین ملزومات تجهیز یک باشگاه بدنسازی است. هر روز می بایست کفپوش گرانولی اهمیت تمیز کرد. تشک گرانولی مهم تمیزی و امنیت بیشتری نسبت به پوشش های چوبی و چمن تصنعی و مصنوعی میباشد.از این محصول می اقتدار در داخل و بیرون خانه هم استعمال کرد. ولی به مرور روزگار تکه های کوچک گرانول ممکن میباشد خرد و در اطراف پخش شوند.

مقاله جدید
طوفان موکا با سرعت باد بیش از 200 کیلومتر در ساعت در میانمار فرود آمد