مهمترین کاربرد برج خنک کننده یا کولینگ تاور چیست؟

برج خنک کننده دمونتاژ زمان زیادی برای تولید و مونتاژ در محل نیاز دارد. برج خنک کننده دمونتاژ (مونتاژ در محل پروژه) که به طرز «FEP» دارای شهرت است. آب خنک شده در کولینگ تاور داخل حوضچه ای که در تحت برج قرار گرفته میباشد توده آوری می شود تا فراهم به کارگیری مجدد در دستگاه مصرف کننده باشد. جریان با سیال آب در گذر از سطوح نفوذ حرارتی کویل به وسیله یک جریان ثانویه پاششی قرار میگیرند. برج خنک کننده یا کولینگ تاور یک عدد از گونه های مبدلهای حرارتی است، که برای دفع حرارت از آب موجود در سیستمهای برودتی، تهویه مطبوع و یا نیروگاهها و فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی به کارگیری میشود. به زمان سفارش برجهای خنک کننده اساسی ظرفیتهای بالا، خوب تر میباشد از سیستم انتقال نیرو مجهز به گیربکس به کار گیری شود. 4. مقدار دبی هوا در برج خنک کننده در اختیار گرفتن شود و در رخ نیاز فن از مدار بیرون شود. نیز چنین راهی برای تخلیه مناسب برج های خنک کننده باید وجود داشته باشد. در برجهای یک‌سری سلولی می بایست در لحاظ داشت که در صورتی که فن در هر کدام از سلولها پر‌نور است، دما بیش از اندازه زیر نیاید. درصورتیکه در حالتی که آب دورن تشت و لوله های برج خنک کننده قرار داراست و آب تخلیه نشود باید از سیستم پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده ( Electrical Heat Tracing ) بروی لوله ها و تشت دستگاه استعمال کرد تا قابلیت و امکان پایین آمدن دما بیش از ۴۰ سکو فارنهایت را ندهد. بنابراین به جهت محافظت برج خنک کننده در زمستان می توان از سیستم در دست گرفتن هوشمند برج خنک کننده بدور به طور همزمان استعمال کرد تا دما در یک سلول افت نکند و تمامی سلول ها اهمیت دمای برابر باشند و یا سیستم اینورتر به شکل تک به تک کارگزاری شده اما مینیمم دما تعریف شود. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد برج خنک کننده صنعتی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

مقاله جدید
لیپوماتیک و مراقبت های قبل و بعد از آن