قیمت روز میلگرد در بازار ناآرام آهن

در فی مابین تعداد بالای تولیدکنندگان میلگرد در ایران، میلگردهای آجدار ذوبآهن اصفهان، فولاد نیشابور و کویر کاشان وزنشان بخش اعظم به وزن جدول اشتال نزدیک بوده و قیمتشان به نسبت مناسب است. بها میلگرد بناب و فولاد راد همدان گرچه بالاترند، ولی این مزیت را دارند که میلگردهای آجدار فراوان سبکی تولید می کنند و درنتیجه در یک بندیل تعداد بیشتری میلگرد طول جوش میلگرد همبندی جای میگیرد. همچنین دست اندرکاران ساخت کننده نوسانات قیمتی ریشههای خارجی و داخلی دارند. علاوه بر موارد ذکر شده بایستی توجه داشت که قیمت میلگرد بر شالوده مدل آن، میزان مرغوب بودن و گونه سوله ایجاد کننده و سایز آن متقاوت می باشد به مدل ای که میلگردهای تولیدی بوسیله کارخانه هایی اصلی میزان مرغوب بودن ساخت فراتر و یا سایز عمده مهم قیمت بالاتری هستند. به جهت مثال در جریان تمامی گیری ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها از سوی کشورها ایجاد اکثری از محصولات همچون محصولات فولادی در اکثری از کشورها اساسی اختلال روبرو شد و به طبع صادرات آن ها هم کاهش یافت که ارتقاء ارزش میلگرد را در بر داشت. متأسفانه هنوز استفاده از همین نوع میلگرد در مرز و بوم ما جا نیفتاده است؛ ولی در صورتی که از این میلگرد در پروژه خود به کارگیری کنید، وزن میلگرد مصرفیتان تا 25 درصد کاهش خواهد فروش میلگرد داشت. کارخانههای فولادی میهن به جهت ساخت میلگردهای خویش از استانداردهای اعتبار داخلی و خارجی استفاده میکنند. در همین نحوه شمشهای فولادی در دمای ۱۰۰ درجهسانتیگراد در کوره قرار گرفته بعد از آن به خط ساخت میفرستند تا نورد شوند، سپی طی سه تراز قطر شمشها قلیل و طولشان افزایش مییابد که به همین مرحله، سطح رافینگ میگویند. میلگرد ذوب آهن اصفهان از شاخص ترین و مهمترین محصولات کارگاه د.ب آهن اصفهان می باشد که در دو نوع ساده و آجدار اهمیت آجهای یکنواخت و دوکی رخ طبق مطابق استاندارد Gost شوروی کهن و DIN آلمان ایجاد میشوند. در صدر لیست بها میلگرد ذوب آهن اصفهان قرار دارااست که گران ترین میلگرد موجود در کشور ایران می باشد و ولی کلیدی میزان مرغوب بودن ترین. برای اطلاع از بها میلگرد سهل وآسان ترین منش استعلام از بازار است. سطح آخر ساخت میلگرد، آجزنی هست و نهایتا در طولهای معلوم که عموما ۲۴ یا ۳۶ متر هست برش خورده و به جهت خرید و فروش بسته بندی میشوند. سایر کارخانه های تولید میلگرد است که در همین بخش به تفکیک کارگاه ارائه شده است. صادرات میلگرد فقط در هنگام بالا بودن دلار و ارزش های جهانی، به جهت ایجاد کنندگان صرفه اقتصادی دارد.