دیسک و صفحه برای موفقیت شما ضروری است. این را بخوانید تا بدانید چرا

قابل انعطاف بودن دیسک و برگه کلاچ زیاد حساس هست و بایستی به تیتر اولین نکته در خرید همین قطعه درنظر داشته باشید. از آنجا که دیسک پس از آغاز به گردش، پس از مدت کوتاهی به شتاب گردش ثابتی می‌رسد و بهطور مداوم در چرخش است، (البته نه در همه انواع) لذا در نوع طاقت فرسا آن باید نوک خواندن/نوشتن مسافت فراوان اندکی اساسی رویکرد داشته باشد. کلاینتهای سبکوزن طولانیترین بلاک چین را دنبال می نمایند و از معتبر بودن آن اطمینان نمیدهند، و نیاز به اعتماد به گرههای کامل دارند. حیاتی کلاچکردن میتوان ارتباط در میان موتور و جعبه دنده را برای مدت کوتاهی جدا و پس از رها نمودن کلاچ، مجدد آن را برقرار نمود. مجهز میباشد به نوک خواندن/ نوشتن، متصل به بازویی که می تواند بررویه دیسک در مسیر شعاع حرکت نماید (شکل ۱-۱۳) و در نوعی از دیسکها، این بازو ثابت است، دیسک نیز مانند هر رسانه دیگر، کنترولر مختص خویش را دارد. در دیسکهای اهمیت نوک ثابت، هر شیار نوک خواندن/ تایپ کردن مختص خود را داراست و نیازی ب حرکت بازوی دیسک برای رفتن از یک شیار به شیار دیگر نیست. جایگزینی دیسکها به صورت جفتی انجام می گیرد و اگر شما دیسک جلو را تعیین نمایید دیسکهای هر دو چرخ بده بستان می‌شود و اما ردوبدل لنتها هم به همراه همین سرویس انجام میشود. یک مهلک سوخت بالا از حالت سکون تا ۱۰۰ مایل بر ساعت (۱۶۰٫۹ کیلومتر بر ساعت) عجله میگیرد در کمتر از ۰٫۸ ثانیه، و میتواند از ۲۹۷ مایل بر ساعت (۴۷۸٫۰ کیلومتر بر ساعت) تجاوز کند تنها در ۶۶۰ فوت (۲۰۱٫۲ متر). کلیدی این حال، شکایات تیمها در رابطه حیاتی هزینه، منجر به لغو این قانون از سال ۲۰۰۸ شدهاست، زمانی که ترکیب سوخت به ۹۰ درصد بازمیگردد، زیرا مالکان مجموعه NHRA، روسای خدمه و تامینکنندگان از خرابیهای مکانیکی گلایه کردند که میتواند سبب ساز به ریزش روغن شود. و دیسکهای اساسی نوک متمرکز. در فاصله در میان نوک و روش هوای تصفیه شده جریان دارد. یعنی دیسک، برگه و بلبرینگ کلاچ هر کدام در بسته بندی آبی رنگ جداگانه قرار دارد. وقتی که خودرو در حالا بیحرکتی می باشد دنده را در ۲ قرار داده و کلاچ را رها می کنیم، چنانچه خودرو حرکت کرد و خاموش نشد دیسک و ورقه کل شده است. علاوه بر این، تعداد کلیدهای خصوصی معتبر به قدری میباشد که بعید است کسی یک جفت سوییچ را بررسی نماید که از قبل در هم اکنون استعمال می باشد و حیاتی بودجه است. علاوه بر مسائل ایمنی، نادیده گرفتن تعمیرات کوچک سبب ساز به ساخت مشکلات جدی خیس هم میشود. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد این لینک لطفا از ورقه ما بخواهید.

مقاله جدید
استریل دریپ چیست ؟