بهترین عطاری آنلاین و اینترنتی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

عطاری ها همانند داروخانه ها هستند که داروشناسی خود را بر پایه انواع روش های طب سنتی ( طب کل نگر ) و اسلامی قرار داده اند و فقط از گیاهان، دانه ها و روغن های طبیعی برای درمان و تقویت انسان ها استفاده می کنند. در این عطاریها معمولا کسانی متصدی هستند که تخصص و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند.فروشندگان جوان جای پیرمردها و حکیم باشی های قدیمی را گرفته عطاری فیض مند اند. طبق مطالعات و بررسیها، بخش عمدهای از عطاران در این عطاریها، سابقه کار در چنین مکانهایی را نداشته و شاید خیلی از مفردات و گیاهان دارویی را نمیشناسند.

معیار و مجوزهایی که برای راهاندازی این کسب و کار نیاز است، چیست؟ در تذکرۀ نصرآبادی از شعرایی چون استاد علیقلی، پیرحسن، طاهر عطار مشهدی، و حاتم بیک نام برده شده است که افزونبر شاعری به شغل عطاری نیز مشغول بودهاند (1/202، 205، 433، 462). از طاهر عطار مشهدی با نام طاهر تربتی در تذکرۀ ریاض الشعرا نیز یاد شده است (واله، 2/1290). مسعود سعد، نخستین شاعر شهرآشوبسرا، اشعاری دربارۀ عنبرفروش و عطار سروده است. او در مورد اهمیت ریشه ها، دانه ها و عصاره استخراج شده از گیاهان در کتاب خود نوشت و سعی داشت راهنمای درست و مناسب در زمینه گیاهان مفید در پزشکی فراهم آورد تا امکان بازیابی اطلاعات از آن برای عموم ساده ترگردد.

متخصصان طب سنتی هم این رویه را نادرست میدانند و مدتی پیش معاون طب سنتی وزارت بهداشت تاکید کرد که ضروری است کسانی که به عنوان عطار در عطاریها فعالیت میکنند، آموزشهای اولیه را در زمینه گیاهان دارویی و همچنین عوارض و تداخلاتی که میتوانند با داروهای شیمیایی داشته باشند، ببینند. ویترینفود دارای سابقه 25 ساله شرکت ایرانکلدپرسینگ است که با گذشت زمان و افزایش تقاضا و از طرفی وجود زیرساختهای مناسب، در جهت رفع نیازهای مشتریان، محصولاتی با قیمتهای رقابتی و کیفیتی منحصربهفرد را به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار مشتریان خود قرار داد. که خاصیت اعتیاد آوری دارد و لغزیدن در دام آن عمر را به باد فنا می سپارد.

مقاله جدید
این تجارت ادعا می کند که مدل پیش بینی COVID-19 بهتری ایجاد کرده است اما نمی تواند دولت را به گزند وادارد

یکی از پر طرفدارترین داروهای عطاریها، داروی ترک اعتیاد است که با تبلیغاتی چون «داروی ترک اعتیاد گیاهی رسید. ترک اعتیاد در 10 روز» روی شیشه و در و دیوار مغازهها، فروخته میشود. در فضای اینترنت فرد می تواند بر اساس مشکل خاصی که برایش به وجود می آید تحقیق کند و جواب های مناسب را با سرعت زیاد به دست بیاورد، حتی جواب های مختلف را مقایسه کند و بازخورد های مصرف کنندگان را ببیند، با کسانی که مشکلی مانند او داشته اند آشنا شود و اشتباهات آن ها را تکرار نکند. آنهایی که فرد معتادی در خانواده دارند و پس از امتحان چند راه برای ترک آن به نتیجهای نرسیدهاند، به خیال بیخطر و موثر بودن این داروهای گیاهی، سراغش میروند.