بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

او نمیتواند از راه و روش دیگری غیر از بازی به کشف گوشه و کنار پیرامون خویش بپردازد. عسکریان: همبازیها در رشد خلاقیت طفل نقش زیاد پررنگی دارا‌هستند و زیرا نوباوه در محیط خانواده رویش می‌کند و بسیاری از مهارتها را یاد می گیرد دسته فرزندپروری والدین در همین قضیه خیلی با است. سه سبک فرزندپروری در گزینه بچهها اعمال میشود؛ سبک مستبدانه، سبک مقتدرانه و سبک سهل گیر، در این سه سبک سخن نخستین را سبک فرزند پروری مقتدرانه میزند، که بستری را مهیا می‌کند که کودکان در محفظه خانواده انضباط و شیوه ابراز محبت را یاد بگیرند و در کنار آن خلاقیتشان را رشد دهند. به ازای هر یک ساعت بازی در فضای مجازی سه ساعت ذهن بچهها درگیر میباشد و بازدهی هوشی آنها را زیر میآورد و این برای خلاقیت سم می باشد و بچهها از نظر جسمی صدمه میبینند چون در سن رویش هستند و باید تحرک و بازیهای حرکتی داشته باشند. رستمی: پایههای حساس یک طفل خلاق انرژی، هوش و منظم بودن است، در هر رده سنی و اساسی هر توانمندی هوشی میتوان خلاقیت را دستهبندی کرد و مهم اعتنا به توانمندی نوباوه حوزه را مهیا کرد. کودکان همیشه به دنبال بازی نمودن میباشند و والدین آنها هم به هیچ عنوان نباید مجال بازی حیاتی گونه های لوازم بازی را از آن ها دریغ کنند؛ چرا که برای رشد یک نوپا عوامل متعددی تأثیرگذار خواهد بود که یکی از مهمترین آن‌ها استفاده از انواع وسایل بازی است که کودکان مهم اعتنا به علایق و هوشمندیشان نوع دلخواه بازیگر نقش کودکی شهید بابایی نقش کودکی اخناتون را تعیین میکنند. بازی فضایی امن برای کشف علایق کودک فراهم می آورد. مشاور کودکان به این مسئله اشاره می کند که تربیت کودکان کاری بسیار پیچیده برای خانواده است. از جمله بازیهای یگانه به کودکان می توان به بازیهای خیالی اشاره کرد که ممکن است چندان به به کارگیری از وسایل بازی نیاز نداشته باشد چرا که اینگونه بازیها اکثراً دارای تخیل کودکان همپا است. در واقع کودکان حیاتی بازیها و وسایل مختلفی روبرو میباشند که هر کدامشان به تنهایی میتوانند تأثیرگذاری خاصی در رفتارشان داشته باشند. همین نوع از بازیها توان تفکر کودکان را ارتقا میدهد و ذهنشان را برای روبرو شدن با مسائل جدی زندگی فراهم خواهد کرد. رستمی: تا حدودی میتواند البته بهترین شرایط همین می باشد که کودکان با همسالان خویش در یک محیطی که بازیها و اسباب و اثاث بازیهای مناسب وجود دارااست بازی کنند. چنانچه چه اینگونه بازیها ممکن است نظم خاصی نداشته باشند و در بخش اعظم اوقات ساختهی ذهن طفل هستند (مثل جمعآوری صدف در ساحل) البته به مهربانی می تواند ذهن آنان را مهیا یک پرورش مناسب کند.

مقاله جدید
لیبلگذاری مواد شیمیایی در آزمایشگاه