بررسی انواع خانه یا املاک مسکونی بر اساس معماری و تفاوت آنها با یکدیگر

پیش از جواب به این سوال باید بدانید فارغ از این که زمین در چه محلهای قرار داد، همیشه ارزش زمین تجاری از ارزش زمین مسکونی بالاتر است. فرض کنید یک زمین تجاری در جنوب شهر داریم که بها هر متر مربع آن ۱۰۰ میلیون است. یک زمین مسکونی هم در همان محله داریم اصلی قیمت هر متر مربع ۲۰ میلیون تومان. در روزگار متن شدن همین مقاله، بها هر متر مربع آپارتمان نوساز در جمهوری حدود ۱۷ میلیون تومان و در نیاوران حدود ۴۵ میلیون تومان است. البته قیمت زمین تجاری در خیابان جمهوری اکثر از محلهای مانند محله نیاوران است. در این زمینه، بند ۲۴ ماده ۵۵ «قانون شهرداریها» صدور پروانه به جهت کلیه ساختمانهایی که در شهر انجام می گردد وظیفه شهرداری است. به طور نمونه سقف شیب دار و برجستگیهای بلند به جهت جابجایی تودههای برف از الزامات طراحی این خانههاست. ستاریان بیان کرد: تولید مسکن ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی می باشد و مابقی آن در اختیار دولت می باشد و دولت عملاً نمیتواند وارد ساخت شود بلکه سیاستگذاری راهبردی به جهت ساخت بخش خصوصی صورت میگیرد. در ادامه پاسخ همین سوال را به رخ تمام تفسیر میدهیم. پاسخ به این سوال منفی است. چرا پاخور اصلیترین ادله تفاوت قیمت زمین تجاری مهم مسکونی است؟ به این ترتیب هم اکنون دارای اعتنا به اینکه میدانیم همیشه ارزش زمین تجاری فراتر از زمین مسکونی است، می توان همین سوال را مطرح کرد که آیا خوبتر بودن محله ملک، سبب ساز افزایش اختلاف در میان قیمت زمین تجاری و مسکونی میشود؟ خانههای سیار براحتی با کامیونت جابجا میشوند در صورتی خانههای موبایلی همین حالت را ندارند. میتوان داعیه کرد که رخنه بیش از حد کارکردی فی مابین فضاهای «خصوصی» و «عمومی» در خانههای معاصر ایرانی، سبب به پرورش فردگرایی مفرط شده و میزان مرغوب بودن «زندگی خانوادگی» را تهدید میکند. درحال حاضر برویم سراغ دلیلی که سبب بر نیز میل کردن این رابطه ها و تولید تفاوت چشمگیر در میان ارزش زمین تجاری مهم مسکونی میشود. درحال حاضر چنانچه یک زمین تجاری و یک زمین مسکونی در بالای شهر داشته باشیم که ویژگیهای یکسانی حیاتی این دو زمین داشته باشند ارزش آنها چطور است؟ با توجه به توضیحاتی که دادیم، در صورتی که قیمت زمین مسکونی در بالا شهر ۶۰ میلیون تومان (یعنی ۳ برابر پایین شهر) باشد، بها زمین تجاری می بایست حدود ۳۰۰ میلیون تومان (باز نیز ۳ برابر پایین) شهر طراحی برجسته بها گذاری شود. در نتیجه می توان گفت مغازههایی که بر خیابانهای تجاری میباشند پاخور بیشتری دارند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه مسکن برج 135 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.