اصول و ضوابط طراحی و استانداردهای هتل – مکتب دیتا

در حالی که نحوهی پرداختن به فرمول طراحی هتلهای بینالمللی هر روز در اکنون تغییر تحول و تحلیل است، فضایی که چندان تغییر تحول نکرده است و همچنان به شکل سنتی طراحی میشود، اتاقهای آن است. طرح رنگهای یکنواخت و عملکرد به جهت ایجاد حساس تعلیق با به عمل بردن میزهای سنتی و لامپهای استاندارد از جمله عواملی است که همچنان در اتاقهای اقامتگاههای متفاوت به چشم میخورد. هر قدر هم که در طراحی معماری این قسمتها سهلانگاری شده باشد یک طراح داخلی اساسی نورپردازی مناسب میتواند این بخشهای مرده را احیاء کند. یک نقطه حیث طراحانه این هست که برای قسمت پذیرش گوشهای بیافرینیم چون صحنهی نمایشی خاموش اهمیت پیشخوان نورانی و گلها یا این که مجسمههایی شاخص یا این که هر چیز سادهی دیگری که جلب لحاظ نماید و دقت مراجعان را به طور نامحسوس به خود جلب کند. نورپردازی در تراز کاربردی بایستی یک سری خواسته را تامین کند. نصیب پذیرش دو نقش کاربردی و دکوراتیو توامان دارد. درها و پنجره ها بایستی در قسمت هایی تعبیه شوند که هوا و انرژی در کلیه فضای لابی جریان داشته باشد . ۲- به ازای هر اتاق ۶ متر مربع فضای راهرو به عرض ۱٫۵۰ تا ۱٫۸۰ متر ضروری طراحی هتل اساسی خط مش معماری اسلامی است. چنانچه راهرو طولانی باشد (که در اکثر موردها چنین است) ضروری میباشد که این مسافت در نقاطی شکسته شود و همین کار می تواند به امداد تعریف‌و‌تمجید واحههایی از نور جرم شکل گیرد. در بخش اعظمی ازکشورهای جنوب آسیا که مکانهای غذاخوری در کنار هتل تعریف می گردند و کاهش به رستورانی مجزا برمیخوریم، به شکل عرف رستوران اهمیت هویتی مستقل طراحی می‌گردد و پایین مجموعهای از امکانات اقامتگاه به حساب نمیآید. کلیدی توجه به مدل غذایی که در هر رستوران سرو می‌گردد می توان نورپردازی را چنان تعریف کرد که مدت زمانی که مشتری میتواند در محل بماند، تعیین شود. گزینش رنگهای واضح به جهت واحدهای بیهوده ، مبلمان و کفپوش می تواند حمام شما را به جهت مدت طولانی تری به حیث برساند و مهمانان شما کلیدی این زیبایی تمیز و جیغ کننده زیر تأثیر قرار گیرند. آماده همکاری حساس کارفرمایان وسرمایه گذاران متشخص می باشد. در هرجایی که اضطراری باشد میتوان نور خطی را که دنبالکنندهی مسیر هست اصلی نورپردازی یک شی تزیینی، درهای عبور، لوسترهای آویز یا دیواری انقطاع کرد و یک ایست بصری در ریتم ایجاد کرد. کاروانسراهای کنونی ایران اغلب فرمانروا عباسی خوانده می شود و تقریباً برای کاروانسرا دانش شده و در قرن چهارم هم کثرت رباطهایی که به عملکرد ابوالحسن ماه برپا شده اسم ماهی برای اکثر رباط ها علم بوده می باشد و متاسفانه هم اکنون یک رباط آن به اسم رباط ماهی در خراسان به جهت ما به جای مانده است. اتاقها سازه به ترازو می توانند شامل فضای نشیمن اصلی صندلی – تلویزیون – میز فعالیتیخچال – میز به جهت قراردادن کیف باشند. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما ضوابط طراحی هتل آپارتمان pdf.

مقاله جدید
خرید سیستم صوتی خودرو - راهنمای کامل انتخاب و خرید - فروشگاه مگامدار