آموزش بازی مافیا – You Can

بازی ادامه مییابد تا هنگامی که همه مافیاها حذف شوند (برد شهروندان) یا تعداد مافیاها و شهروندان برابر شود (برد مافیا) یا این که یک عدد از شخصیتهای مستقل که هر کدام شرایط پیروزی مختلفی دارد، چیره بازی شود. تمامی چیز به حدس و گمان باز می گردد و اشخاص دارای اعتنا به شناخت از شخصیت یکدیگر و مسائل جدی یا غیر جدی، یکدیگر را متهم می کنند! این اشخاص یکدیگر را می شناسند و آنگاه فاز روز حیاتی دستور خداوند شروع می شود. حال که اشخاص مافیا از وجود یکدیگر آگاه شده اند، بازی عملا آغاز می شود. زمانی که نقش ها معین شد فاز شب شروع می شود و بازیکنان باید چشم های خود را ببندند. هزار چهره زمانی غالب بازی خواهد شد که جزو سه نفر آخر در بازی باشد. در شکل توافق اکثریت بازیکنان در رای گیری، در هر روز بازی یک نفر از در بازی حذف شده، و نقش ایشان از طرف گاد یا این که مجری بازی اعلام خواهد شد. اما نقش زره پوش در بازی مافیا می تواند خویش را در روز معرفی کرده و به تیتر رهبر گروه شهروندان به بازی ادامه دهد. فردی که تفنگ اخذ می نماید در فاز روز بازی میتواند به یک نفر شلیک نماید و ایشان تا قبل از روزگار رأیگیری مجاز می باشد که شلیکش را انجام دهد. استعلام او مثل گادفادر همیشه به جهت سوله سپید اعلام می شود پس از آنکه در گروه ماسونی بیدار شود مرگ ماسونی رخ نمیدهد و میتواند اساسی جلب کردن حیث ماسون یک مافیای دیگر را بیدار کند که ماسون ها را بکشد. او در گزینه مافیا میگوید: «من از قبل حساس مافیا آشنا بودم. در نقطه نهایی نیز نگاهی به تاریخچه بازی مافیا داشتیم و چند از پرسش ها رایج پیرامون همین بازی را مطرح کردیم. شخص بعد از همین که بمیرد می تواند کارت خود را نشان دهد و هویتش را فاش کند. هیچکس نباید از نقش دیگری آگاه باشد و نقش خودش را هم فاش کند. او در کنار خانهداری، خیاطی هم تدریس می دهد و یک پسر نوجوان دارد. این فیلم در واقع برگرفته از ماجرا کلیدی بازی مافیا اما دارای تم حمله گرگینه ها به روستائیان ( برامده از افسانه های دیرین امریکایی ) بود که آن نیز گزینه دقت متعددی قرار گرفت. بازی مافیا تعداد استاندارد و مشخصی برای بازی ندارد و حتی می توان حیاتی 5 نفر نیز آن را بازی کرد. نکته اساسی : شخصی که تفنگ جنگی میخورد وصیت می‌کند حتی در صورتی که کسی خرابکاری شود و تفنگ تو روز فایر بک نیز شود شخص خرابکاری شده بازی لیگ مافیا هک شده وصیت میکند. بازی مافیا بر شالوده باز‌نگری و گفتمان نمودن پیش می رود و باید شهروندان متحد شوند تا مافیا را تشخیص دهند و بیرونشان کنند و مافیا هم باید اتحاد شهروندان را خراب کنند و آن ها را فریب دهند تا به مافیا نیز نگاه شهروندی داشته باشند و شهر را نابود کنند. همین در حالی است که در واقعیت، ما بر اساس حقیقت و اعتقادوباور پیش میرویم و بخش اعظم مواقع از تصمیمهای هیجانی بر شالوده گمان و ظن زخم میبینیم. در همین اکسپنشن برای اینکه شهر از شر مستقل تازه بازی به این معنی که کرونا خلاص بشه کل شهروندان، مافیاها و مستقل ها باید همسو و یجورایی متحد باشن. پس از آنکه تمام اشخاص گروه، خویش را ابراز کردند، نوبت به تبهکار نمودن و کاندید نمودن یک یا این که یک سری نفر از حاضرین به عنوان مظنون و یا مظنونین مافیا میرسد. در بعضا از منابع فراماسونها به تیتر شهروندان متحد نیز نامیده میشوند ولی تفاوت شهروندان متحد همین است که آن ها چند مشخص هستند و حق پیوند کردن ندارند و تنها در شب اول (شب معرفی) به هم معرفی می شوند. بازی مافیا در دو فاز شب و روز انجام میشود. مردم در آیتم بازی مافیا چطور فکر میکنند؟ اگر در بازی دکتر داشته باشیم، قاضی به او هم می گوید تا چشمان خویش را هنگام شب گشوده کند. حاکم یا گاد قرعه کشی می‌نماید و نقش های اشخاص را مشخص و معلوم میکند. من نه صددرصد موافق این مسابقه هستم خیر مخالف، اما به نظرم مسابقه توانسته مقداری از هیجانات موردنیاز نوجوانها را تأمین کند. محدودیتی در تعداد بازیکنان وجود ندارد البته به طور معمول ۳ یا این که ۴ نفر مافیا و ۸ یا ۹ نفر شهروند می شوند. اشخاصی که اهمیت رای گیری شرکت‌ کنندگان در روز کشته می شوند کارت حرکت اخیر را دارند. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد بازی مافیا 1 ریمیک دانلود لطفا از کاغذ ما بخواهید.