آشنایی با رشته ایکس بادی – نوتریکا

هنگامی که عضله منقبض می شود، باعث می شود که اسید لاکتیک به بافت عضله وارد شدهو به همین صورت فرآیند عضله سازی را آغاز کند که این پروسه پس از وزنه زدن هم حادثه می افتد. زمانی که عضله منقبض می شود، سبب ساز می شود که اسید لاکتیک به بافت عضله وارد شدهو به همین صورت فرآیند عضله سازی را شروع کند که همین فرایند پس از وزنه زدن نیز اتفاق می افتد. بهترین راه و روش به جهت اطمینان از اینکه شما، مواد غذایی لطف میخورید، طولانی تر نمودن بعضا از مکملهای واجب و مازاد به رژیم غذایی است. رژیم غذایی عالی لزوما به معنا تناول کردن تمامی چیز چیزهای مورد ایکس بادی حساس بیست عشق شما نیست. برای انجام ورزش ایکس بادی شخص می بایست یک لباس ورزشی همپا اساسی سیمهای متصل به دستگاه بر بدن نمایید که این لباس از قسمتهای متفاوتی تشکیل شده و گروههای متعدد عضلانی را زیر پوشش قرار میدهد. اساسی ورزش ایکس بادی شما در یک زمانه کم، میزان متعددی کالری میسوزانید. همین ورزش تازه مزایای اکثری زیادی به جهت شما دارااست که هم آن‌گاه جسمی و نیز سپس روحی شما را پوشش میدهد. ارسال پالس از طرز جلیقه ایکس بادی سبب ساز میشود که ماهیچه ها تن که به هنگام ورزشهای بی آلایش تنها ۴۰ درصد سرگرم می شوند ، در طی انجام ایکس بادی بیش از ۹۰ % پایین اثر گذاری قرار گرفته ؛ این مورد قضیه باعث میگردد که انجام این ورزش در تنها ۲ تا ۳ جلسه ۲۰ دقیقه ای در هفته ، نتیجهای متساوی ۶ تا ۹ ساعت ورزش معمولی را به همپا داشته باشد . در واقع در همین روش دستگاه موردنظر پالسهایی را به ماهیچههای شما ارسال خواهد کرد تا مراحل عضله سازی اکثر شده و همینطور چربی سوزی نیز سریعتر صورت دهد. این رشته آوری بعدها در ورزش رشته ای نیز معرفی شد، در در آغاز به توانبخشی ورزشکاران مصدوم می پرداخت. در نتیجه، در میان آن ها تفاوتی قائل نمیشود و نتیجهای یکسان دارند. در هر تمرین ۲۰ دقیقه ای از این ورزش فی مابین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ کالری می سوزانید. در همین شیوه ورزشی در باشگاه ایکس بادی اهمیت فرستادن پالسهای الکتریکی به وضعیت مستقیم به عضله ها تلاش در افزایش سرعت بالا ماهیچه سازی تا حدود 5 برابر و همینطور ازدیاد شتاب چربی سوزی تا 3 برابر خواهد شد . در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم ایکس بادی بابل بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.